AVÍS LEGAL

OBJECTE

Aquest avís legal regula l’ús i la utilització del lloc web www.escolajordi.com del que és titular AUTOESCOLA JORDI, S. L. La navegació pel lloc web li atribueix la condició d’USUARI d’aquest i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part d’AUTOESCOLA JORDI, S. L., cas en què es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. Per això és recomanable llegir-ne atentament el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web. L’usuari, a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, i respondrà davant de AUTOESCOLA JORDI, S. L. o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, i AUTOESCOLA JORDI, S. L. podrà denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

1. IDENTIFICACIÓ

AUTOESCOLA JORDI, S. L., en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa que:
• La seva denominació social és: AUTOESCOLA JORDI, S.L.
• El seu nom comercial és: AUTOESCOLA JORDI.
• El seu CIF és: B-43432244.
• El seu domicili social és a: VIDAL I BARRAQUER NÚM. 2 BAIXOS, 43005 TARRAGONA.
• Està inscrita al Registre Mercantil de TARRAGONA · Tom: 1111 Foli: 189 · Full núm. T-11086 – Inscripció 1a.

2. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
• Tfn: 977247158.
• Email: administracio@escolajordi.com.
• Direcció postal: VIDAL I BARRAQUER Nº 2 BAIXOS, 43005 TARRAGONA – TARRAGONA.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i les vostres informacions són d’accés lliure i gratuït. Tot i això, AUTOESCOLA JORDI pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a la prèvia formalització del corresponent contracte de prestació de serveis sota llicències. L’usuari garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a AUTOESCOLA JORDI i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.
L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’AUTOESCOLA JORDI ia no emprar-los per, entre d’altres:

1) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o ordre públic.
2) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d’AUTOESCOLA JORDI o de terceres persones; així com obstaculitzar laccés daltres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals AUTOESCOLA JORDI presta els seus serveis.
3) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o àrees restringides dels sistemes informàtics d’AUTOESCOLA JORDI o de tercers i, si escau, extreure’n informació.
4) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de AUTOESCOLA JORDI o de tercers.
5) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
6) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, AUTOESCOLA JORDI o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
7) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a AUTOESCOLA JORDI sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús de la web.
En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat d’AUTOESCOLA JORDI, sense que es pugui entendre que l’ús o accés a aquest atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquests.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets dexplotació queden prohibits.
L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre AUTOESCOLA JORDI i el propietari del lloc web on s’estableixi, ni l’acceptació i l’aprovació per part d’AUTOESCOLA JORDI dels seus continguts o serveis.
AUTOESCOLA JORDI no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

3.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que se’n garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. AUTOESCOLA JORDI exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

1) La impossibilitat d’accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen.
2) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions als sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
3) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i de manera exemplificativa, AUTOESCOLA JORDI no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, AUTOESCOLA JORDI declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. AUTOESCOLA JORDI no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. AUTOESCOLA JORDI no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de enviar una notificació a AUTOESCOLA JORDI identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

3.3 PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen lúnic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

4.1 Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable: AUTOESCOLA JORDI, S. L. Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats, mantenir comunicacions per a la seva consecució i mantenir-lo informat sobre la nostra activitat en general. Legitimació: Execució dun contracte. Consentiment de linteressat. Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. Drets: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats a la informació addicional, que podeu exercir adreçant-vos a l’adreça administracio@escolajordi.com.

4.2 Informació addicional sobre protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: AUTOESCOLA JORDI, S. L. – NIF: B43432244 – Adreça postal: VIDAL I BARRAQUER NÚM. 2 BAIXOS, 43005 TARRAGONA – TARRAGONA Telèfon: 977247158 – Correu electrònic: administracio@escolajordi.com.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A AUTOESCOLA JORDI, S. L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar-li els serveis concertats, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, mantenir comunicacions a prop dels mateixos, així com l’enviament de comunicacions inclusivament per correu electrònic, per mantenir-lo informat sobre la nostra activitat en general.
Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre no sol·licite la supressió, i en qualsevol cas, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

• Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats
• Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre la nostra activitat en general.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a AUTOESCOLA JORDI, S. L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les dades personals.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, AUTOESCOLA JORDI, S. L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent:
Enviant un correu electrònic a administracio@escolajordi.com o una carta a VIDAL I BARRAQUER NÚM. 2 BAIXOS, 43005 TARRAGONA – TARRAGONA.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.agpd.es.

Entra en tu cuenta

¿No tienes cuenta?

Entra al teu compte

No tens compte?