Mètode Proactive®

Hem dissenyat el mètode d’ensenyança que dóna resposta als reptes formatius de la nova mobilitat.

Aprofundim en la relació vehicle, persona i tecnologia.

Els nostres pilars: Driving People & Technology

Driving

Repensem el factor vehicle. Amb cada vegada més tecnologia i més vehicles al panorama urba e interurbà, creiem que és capital repensar com influeix aquest factor en plena transformació.

People

El centre del nostre model formatiu. Docent i Alumne representen aquesta part. El nostre objectiu és exigir l’esforç de l’alumne i protegir la labor artesanal del formador, generant una experiència transformadora.

Technology

Tecnologia: la nostra aposta i clau entre la relació persona <> i vehicle. El nostre sistema ens permet recollir dades en temps real de la performance de la conducció. Empodera al docent per a que basi la seva formació en dades i ofereix informes personalitzats a l’alumne.

Què és Proactive®

Proactive® es la metodologia formativa que generem a l’Escola de Conducció. Situa la tecnologia al centre com a dinamitzador de l’experiència formativa que es produeix entre docent i alumne.

La Qualitat com a Identitat

Direcció Acadèmica

Jordi Llorens, fundador d’Autoescola Jordi i formador vial des de fa 40 anys, lidera l’equip docent per cohesionar criteris de qualitat tant en la formació teòrica com en la pràctica de la seguretat viària.

Conductors Segurs i Sostenibles

La mobilitat està canviant a un ritme vertiginós i hi ha poques escoles vials que estiguin adaptant els seus continguts i formacions a aquesta Nova Mobilitat. A L’Escola de Conducció apostem fortament per reenfocar tota la nostra activitat no només a la clàssica obtenció de permisos, sinó també a veure com podem sumar per portar la seguretat i la sostenibilitat a tots els nivells.

Reprodueix vídeo

Entra en tu cuenta

¿No tienes cuenta?

Entra al teu compte

No tens compte?

×