POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

A AUTOESCOLA JORDI, S. L. us hem demanat que ens comuniqueu algunes de les vostres dades personals per poder donar curs a la relació que mantenim ambdues parts, i per poder realitzar altres tasques relacionades. Tal com estableix el Reglament General de Protecció de Dades, des de la nostra entitat us oferim la següent informació detallada sobre la nostra Política de Privadesa i Protecció de Dades:

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

Raó social: AUTOESCOLA JORDI, S. L.

CIF: B43432244.

Direcció: VIDAL I BARRAQUER Nº 2 BAIXOS.

43440 TARRAGONA – TARRAGONA.

Persona de contacte: MARIA DEL CARMEN MINGUELLA PUJOL.

Telèfon: 977247158.

E-mail: administracio@escolajordi.com.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A AUTOESCOLA JORDI, S. L. tractem les vostres dades personals amb la finalitat de gestionar la relació establerta entre vosté i la nostra entitat. Amb la finalitat de donar-li un servei millor, hi ha la possibilitat que generem amb les seves dades un perfil de tipus comercial. En cap cas no es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

AUTOESCOLA JORDI, S. L. conservarà les dades mentre romangui en vigor la relació establerta entre ambdues parts. Un cop aquesta s’extingeixi, la nostra organització conservarà les seves dades mentre hi hagi obligacions legals que ens obliguin a fer-ho. Un cop prescrits aquests terminis legals, la vostra informació es cancel·larà.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Les bases legals que legitimen el tractament de les vostres dades per part de la nostra organització són:

– L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

– El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte on l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

– El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Únicament cedim les vostres dades a entitats i/o professionals que col·laboren amb nosaltres d’acord amb les bases legals que legitimen el tractament i que hem relacionat en l’apartat anterior. No hi ha cap altre tipus de cessió de dades ni tan sols a efectes de conservació.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Vostè o qualsevol altra persona té dret a obtenir confirmació sobre si a AUTOESCOLA JORDI, S. L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. AUTOESCOLA JORDI, S. L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La sol·licitud d’exercici de drets s’ha d’adjuntar amb una còpia del DNI o document acreditatiu equivalent.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a AUTOESCOLA JORDI, S. L. ens les ha proporcionat vosté lliurement i procedeixen de diverses fonts totes directament relacionades amb la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat que us prestem i per al normal manteniment d’una comunicació fluida entre ambdues parts.

Les categories de dades que es tracten són:

Identificatius:

– Nom i cognoms.

– Adreça postal.

– DNI/NIF/CIF

– Telèfons.

– Adreça de correu electrònic.

– Firma.

– Imatge i/o veu.

Dades bancàries:

Tots els necessaris per a la gestió i/o domiciliació de cobraments i pagaments, com ara número de compte bancari, targetes de crèdit/dèbit, mitjans de pagament electrònics i/o virtuals i altres mitjans de pagament.

Categories de dades especials:

– No es tracten categories especials.

Altres tipus de dades:

No es tracten dades especialment protegides.

Entra en tu cuenta

¿No tienes cuenta?

Entra al teu compte

No tens compte?